Privatlivspolitik 

Privatlivspolitik 

Brug af personoplysninger og data 

Mindhelper.gl lagrer kun din e-mailadresse og eventuelle andre oplysninger, hvis du direkte har oplyst dem til os. Det kan fx være, hvis du opretter en brugerprofil til online-forløbet om angst. eller bestiller en kasse med trykte materialer om det.

Data, cookies eller personoplysninger gives aldrig videre til en tredjepart.

Hvis du er i tvivl, eller hvis du mener, at vi ikke bruger dine personoplysninger korrekt, så er du altid velkommen til at kontakte os på nti@aqqut.gl nti@aqqut.gl-imut allallutit.

Dataansvarlig

AQQUT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

AQQUT
Imaneq 24 B, 2. sal
Telefon 34 68 66
Mail nti@aqqut.gl

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.. Alle indsendte data hostes Simply A/S. 

AQQUT har indgået databehandleraftale med Simply A/S, der sikrer, at persondata bliver behandlet korrekt og sikkert. 

Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Mindhelper.gl gemmer personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at brugeroplysningerne håndteres forsvarligt, og at de lever op til dine rettigheder som bruger.

Vi kan ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Kontakt os om personoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende sikkerheden, herunder cookies og personoplysninger, er du velkommen til at sende en mail til nti@aqqut.gl nti@aqqut.gl allaffigisinnaavatsigut.

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om den enkelte enhed, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.